Economist

Adeline-Cristina Cozma

În cadrul Facultății de Business a Universității Babeș-Bolyai, am urmat cursurile a două programe de licență, în economie și în turism, dar și a unui program de masterat în turism, cu predare în limba engleză, obținând astfel brevetul pentru funcția de mananger în activitatea de turism. De asemenea, am obținut și o bursă de performanță care a constat în întocmirea unui proiect care m-a inițiat în tot ceea ce presupune o cercetare academică. Au urmat publicarea a 11 articole științifice și participarea la 13 conferințe internaționale, dar și înscrierea la un doctorat în domeniul criminalității economico-financiare.

Am facut practică în cadrul companiei Bombardier, în sectorul financiar, în cadrul departamentului „Accounts Payable”, experiență din care am învățat ceea ce înseamnă cultura organizațională a unei multinaționale și mi-a oferit o bază practică a cunoștințelor teoretice acumulate în cadrul facultății. La Evozon, am fost consultant de marketing în cadrul proiectului Google Atelierul Digital. Pentru acest post, am obținut în prealabil un certificat acreditat Google și recunoscut de IAB Europe. Experiența în Departamentul de resurse umane al DoubleTree by Hilton mi-a oferit posibilitatea de a-mi dezvolta considerabil abilitățile necesare în lucrul cu oamenii. Totodată, am putut identifica numeroase bune practici în materie de management și leadership.

Drumul profesional a continuat în domeniul administrației publice, fiind aleasă consilier local în comuna Rodna, despre care am scris timp de 5 ani în cadrul studiilor de cercetare. A fost o activitate care a îmbinat tot ceea ce învățasem până în acel moment, necesitând cunoștințe din domenii foarte diverse, dar și de răbdare, comunicare eficientă și empatie în lucrul cu cetățenii. Munca de consilier al primarului a fost o adevărată provocare, fiecare zi fiind foarte diferită de celelalte din punctul de vedere al activităților: de la comunicare până la analize economice normative, de la participarea la ședințe tehnice până la evenimente sociale, de la managementul timpului până la rezolvarea unor probleme tehnice. Dinamism, muncă individuală și de echipă, impredictibilitate, presiune, multitasking sunt doar câteva elemente care au determinat dezvoltarea celor mai variate competențe și abilități. Am încununat parcursul academic prin predarea de seminare de Microeconomie și de Managementul Resurselor Umane în cadrul Facultății de Business, Universitatea Babeș-Bolyai, în calitate de cadru didactic asociat. Un pas firesc în dezvoltarea carierei este funcția actuală de referent de specialitate în cadrul Băncii Naționale a României, unde am șansa de a valorifica cunoșțințele acumulate și de a mă dezvolta interdisciplinar.

Experiența profesională

Referent de specialitate - Banca Națională a României

Octombrie 2022 - prezent | Direcția resurse umane

 • particip la elaborarea proiectelor de reglementări interne din domeniul resurselor umane
 • particip la gestionarea procesului de evaluare a performanțelor salariaților Băncii Naționale a României
 • particip la organizarea seminariilor internaționale organizate de BNR, în colaborare cu BCE, cu alte bănci centrale din cadrul SEBC, cu structurile organizatorice ale băncii implicate și cu alți salariați ai serviciului, în conformitate cu procedurile stabilite de BCE și cu reglementările interne aflate în vigoare
 • întocmesc documentația necesară demarării procesului de achiziționare a serviciilor de perfecționare profesională aferente participărilor salariaților BNR la forme de perfecționare desfășurate în țară și/sau în străinătate
 • gestionez documentele de plată privind participarea salariaților băncii la forme de perfecționare profesională, inclusiv seminarele internaționale organizate de către Banca Națională a României și le înaintez Direcției buget și analiză financiară în vederea acordării vizei de control financiar preventiv
 • elaborez, în colaborare cu salariații Serviciului perfecționare profesională și dezvoltarea carierei, proceduri de lucru privind principalele activități de resurse umane

Referent de specialitate - Banca Națională a României

Mai 2022 - Octombrie 2022 | Agenția Sibiu

 • am contribuit la elaborarea materialelor suport și la implementarea proiectelor specifice ce vizează creșterea nivelului de cunoaștere și de înțelegere a funcțiilor Băncii Naționale a României și sprijinirea educației financiare pentru elevi și studenți
 • am participat la implementarea activităților din cadrul unor protocoale, parteneriate, scrisori de colaborare etc. în domeniul educației financiare cu diverse instituții (Ministerul educației și alte instituții publice, Institutul Bancar Român, universități, institute de cercetare etc.)
 • am elaborat, în colaborare cu direcțiile de specialitate din BNR și alte instituții, materiale promoționale și de informare cu caracter educațional (pliante, broșuri, mape, panouri de informare, afișe etc.)
 • am susținut prezentări pe teme de educație financiară în cadrul proiectelor educaționale ale instituției destinate elevilor și studenților
 • am participat la elaborarea și urmărirea realizării strategiei de achiziții destinate proiectelor educaționale derulate în cadrul serviciului
 • am contribuit la derularea unor evenimente cu specific educațional (conferințe, seminare naționale și internaționale etc.) realizate în colaborare cu alte structuri organizatorice și/sau cu parteneri externi

Cadru didactic asociat - Facultatea de Business

Octombrie 2021 - Iunie 2022 | Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

 • am pregătit și am susținut activități de seminar pentru materiile Microeconomie și Managementul resurselor umane
 • am evaluat studenții în cadrul activităților didactice susțiune

Consilier al primarului - Primăria municipiului Bistrița

Martie 2021 - Mai 2022 | Cabinetul primarului

 • am oferit consiliere și consultanță pe probleme specifice în domeniile economic, educație și tineret
 • am asigurat relația cu societatea civilă și ONG-urile în vederea realizării de parteneriate
 • am reprezentat primarul la activități specifice, precum și la întâlniri cu reprezentanții instituțiilor cu atribuții similare
 • am participat la audiențele primarului și am asigurat evidența și soluționarea acestora
 • am fost implicată în buna desfășurare a ședințelor, întâlnirilor și întrunirilor
 • am gestionat corespondența primarului
 • am organizat conferințe de presă
 • am redactat discursuri publice ale primarului și comunicări publice afișate pe rețelele de socializare și website-ul primăriei

Consilier local - Primăria comunei Rodna

Octombrie 2020 - Mai 2022 | Județul Bistrița-Năsăud

 • am participat activ la ședințele ordinare și extraodinare ale Consiliului local
 • am votat peste 100 de proiecte de hotărâre
 • am formulat numeroase interpelări în cadrul fiecărei ședințe
 • în calitate de președintă a comisiei de specialitate pentru activități economico-financiare, muncă și protecție socială, administrație publică, drepturile omului, relații cu cetățenii, problemele minorităților, am convocat și am condus toate ședințele ale acestei comisii
 • am inițiat, individual și împreună cu alți consilieri locali, 16 proiecte de hotărâre
 • am depus, individual și împreună cu alți consilieri locali, peste 50 de amendamente
 • am circa 50 de adrese către diferite instituții ale statului și către Primăria comunei Rodna pentru a cere informații utile în desfășurarea activității și pentru a sesiza toate neregulile identificate pe parcursul anului. Dosare penale de abuz în serviciu au fost deschise, instigatorii au fost amendați contravențional, documente de interes public au fost aduse la cunoștința cetățenilor și diverse nereguli au fost expuse publicului larg
 • am luat parte la întâlniri și dezbateri pe diverse subiecte și am transmis sesizările cetățenilor, dintre care o parte au fost soluționate prin implicarea executivului: lucrările de pe strada Flămeni, igienizarea albiilor râului din zona Izvorul Roșu (Valea Vinului) și asigurarea accesibilității drumului către casele localnicilor, remedierea situației deșeurilor din albia pârâului din zona Măgurii, intrarea în legalitate a contractelor de închiriere a bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al comunei Rodna, dar și curățarea perimetrului Casei Scriitorilor

Intern - DoubleTree by Hilton

Iulie 2018 - Octombrie 2018 | Departamentul de resurse umane

 • am publicat anunțuri de recturate în media
 • am participat la procesele de selecție și recrutare și am programat candidații la interviuri
 • am participat la interviurile de angajare
 • am întocmit contracte de muncă, acte adiționale și decizii de desfacere a contractelor de muncă
 • am înregistrat contracte de muncă în sistemele electronice de evidență a salariaților Revisal și Fusion
 • am eliberat adeverințe pentru personalul activ și inactiv
 • am ținut evidența fișelor de securitate și sănătate în muncă (SSM) și de situații de urgență (SU)
 • am ținut evidența valabilității analizelor medicale ale angajaților
 • am întocmit situațiile cu privire la zilele de concediu de odihnă ale angajaților
 • am arhivat dosarele de personal
 • am creat scrisori electronice specifice Departamentului de resurse umane

Consultant de marketing digital - Google Atelierul Digital

August 2017 - Octombrie 2017 | Cluj-Napoca

 • am administrat și am dezvoltat portofoliul de clienți și de furnizori autohtoni și străini
 • am prezentat, promovat și vândut produsele în conformitate cu standardele și politicile comerciale ale companiei
 • am stabilit și participat la întâlnirile cu clienții, care au avut ca obiectiv îmbunătățirea prezenței în mediul online, prin prezentarea celor mai potrivite instrumente de marketing digital pentru nevoile specifice ale clientului

Intern - Bombardier

Martie 2017 - Mai 2017 | Departamentul „Accounts Payable”

 • am pregătit facturi pentru scanare
 • am eliminat facturile duble din cockpit
 • am pregătit facturile de transport
 • am etichetat facturile primite

Educație

Doctorand în Finanțe

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Octombrie 2020 - prezent | Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Master cu predare în limba engleză „Administrarea afacerilor în ospitalitate și turism internațional”

Facultatea de Business

Octombrie 2018 - Iulie 2020 | Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Șefă de promoție

Programul de licență „Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate”

Facultatea de Business

Octombrie 2015 - Iulie 2018 | Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Șefă de promoție/p>

Programul de licență „Administrarea afacerilor”

Facultatea de Business

Octombrie 2015 - Iulie 2018 | Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Șefă de promoție

Profilul matematică-informatică

Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”

Septembrie 2011 - Iunie 2015 | București

Notă bacalaureat: 9,36

Publicații academice

 1. Analysis of the Quality of Corporate Governance. Case for Romanian Companies (2023) | Revista Economică
 2. Economic and Financial Crime in the Forestry Industry-Developed vs. Developing Countries (2023) | Brazilian Journal of Business
 3. Economic and Financial Crime in the Forest Industry: Internationally and in Romania (2023) | Brazilian Journal of Business
 4. Logging or Lodging? (2021) | Proceeding of the 1st International Conference on Modern Trends in Business, Hospitality and Tourism
 5. Corruption, Shadow Economy and Deforestation: Friends or Strangers? (2021) | Risks Journal
 6. Romania’s Rural Environment from Shadow Economy to Sustainable Tourism Development (2021) | Proceeding of the 7th Basiq International Conference on New Trends in Sustainable Business and Consumption]
 7. Efficiency of Money Laundering Countermeasures: Case Studies from European Union Member States (2021) | Risks Journal
 8. Mountain Tourism in the Perception of Romanian Tourists: A Case Study of the Rodna Mountains National Park (2021) | Information
 9. How Does Economic and Financial Crime Influence Illegal Deforestation? (2020) | Proceedings of the 11th International Conference of Doctoral Students and Young Researchers
 10. Regional Planning for Rodna as a Tourist Destination (2020) | Negotia
 11. The Locals’ Opinions and the Development of Sustainable Tourism in Rodna Commune (2018) | Negotia
 12. Tourism Development in Rodna Mountains National Park: the Public Administration, a Key Stakeholder (2017) | Revista de Turism

Conferințe academice

 1. Adeline-Cristina Cozma și Monica Maria Coroș (2023) - „Economic and Financial Crimes in Eurasia”, International Conference on Sustainable Approaches and Business Challenges in Times of Crisis, „Modern Trends in Business, Hospitality and Tourism”, a 3-a ediție, Cluj-Napoca - România (hibrid), 4-6 mai
 2. Adeline-Cristina Cozma (2023) - „The Relationship Between Economic and Financial Crime and Deforestation - Developing vs. Developed Countries”, International Conference „Diversity challenges and stakeholders' engagement in Finance and FinAI”, Cluj-Napoca - România (hibrid), 1-2 februarie
 3. Andrada-Ioana Sabău Popa, Lavinia Ioana Safta Pleșa, Nicolae Sorin Borlea și Adeline-Cristina Cozma (2022) - „An Analysis over the Corporate Governance Quality Reporting. Case for Romanian Companies”, International Economic Conference of Sibiu, a 29-a ediție, Sibiu - România, 28-29 octombrie
 4. Adeline-Cristina Cozma, Monica Violeta Achim și Andrada Ioana Sabău (Popa) (2022) - „Economic and Financial Crime in the Forestry Industry - Developed vs. Undeveloped Countries”, RSEP International Conference on Economics, Finance & Business, a 27-a ediție, Madrid - Spania (hibrid), 8-9 septembrie
 5. Adeline-Cristina Cozma, Monica Violeta Achim și Ioana Lavinia Safta (2022) - „Economic and Financial Crime in the Forestry Industry: Internationally and in Romania”, RSEP International Conference on Economics, Finance & Business, a 24-a ediție, Viena - Austria (hibrid), 24-25 februarie
 6. Adeline-Cristina Cozma și Monica Maria Coroș (2021) - „Romania’s Rural Environment from Shadow Economy to Sustainable Tourism Development”, International Conference on New Trends in Sustainable Business and Consumption „Basiq", a 7-s ediție, Foggia - Italia (hibrid), 3-5 iunie
 7. Adeline-Cristina Cozma și Monica Maria Coroș (2021) - „Logging or Lodging?”, International Conference on Challenges in Overcoming Current and Future Crises „Modern Trends in Business, Hospitality and Tourism ", prima ediție, online, 13-14 mai
 8. Adeline-Cristina Cozma (2020) - „How Does Economic and Financial Crime Influence Illegal Deforestation?”, International Conference of Doctoral Students and Young Researchers „Emerging Markets Economics and Business - Contributions of Young Researchers”, a 11-a ediție, Oradea (online), 20 noiembrie
 9. Adeline Cristina Cozma și Monica Maria Coroș (2019) - „Rodna Mountains National Park and Mountain Tourism – The Case of Romanian Tourists’ Perception”, CACTUS International Conference on Tourism „Contemporary Approaches and Challenges of Tourism Sustainability", a 7-a ediție, Predeal - România, 3-6 octombrie
 10. Monica Maria Coroș și Adeline-Cristina Cozma (2018) - „Millennials as Rural and Mountain Tourists in Romania”, International Conference „Entrepreneurship in the Hospitality Industry: Generational Impact in the Hospitality Industry", a 5-a ediție, Cluj-Napoca - România, 5-6 octombrie
 11. Monica Maria Coroș și Adeline-Cristina Cozma (2017) - „Sustainable Tourism and the Development Perspectives of Rodna Commune”, International Conference U.A.B. - B.EN.A Conference - „Environmental Engineering & Sustainable Development”, a 6-a ediție, Alba Iulia - România, 25-27 mai
 12. Adeline-Cristina și Andrada Ioana Popa (2017) - „Rolul administrației publice în dezvoltarea ofertei turistice din zonele limitrofe ale Parcului Național Munții Rodnei”, Olimpiada AFER, a 12-a ediție, Suceva - România, 29 iunie - 1 iulie
 13. Monica Maria Coroș și Adeline-Cristina Cozma (2016) - „Sustainable Tourism and the Development Perspectives of Rodna Commune”, Conferința Națională „Sesiunea Științifică Anuală a Academiei Romane”, Filiala Cluj-Napoca - România, 18 noiembrie